Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - februar 2022

Referat fra skolebetstyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2022 
Deltagere: 
Viktor Kristiansen, Lasse Quaade, Bernadeta Thrysøe, Linda Thomsen, Charlotte Pingel, Thomas Quaade, Johnny Kristiansen, Morten Boel Andersen, Mogens Olesen, Ida Petersen, Marianne Loose, Britta Jordansen (ref.) og Martin Eriksen

Afbud:
Iben Wallin, Luise Mogensen

Mødet blev afholdt online.


 

Punkt

Beskrivelse

Tid

Mål

Referat

1

/ALLE

Nyt fra

- elevrådet

- medarbejderrepræsentanter

- forældre (bl.a. forældremøder)

- formand/næstformand

- ledelsen

20

At give et overblik over større og mindre sager - evt. bringer ønsker om punkter til en kommende dagsorden på bordet.

Elevråd: 

Der har ikke været afholdt møde

Pædagoger: 

Genåbning 0.-4.kl. fra 8.feb. og minidus fra 1.marts

Lærere: 

AA20 - Lokal arbejdstidsaftale er forhandlet på plads

Længde på 5.-9.klasses skoledag er skåret ned, mens der er fjernundervisningen

Fjernundervisning 0.-4.klasse, her er der også forsøgt med undervisning og klassens tid online

Forældre:

Intet til referat

Formand/næstformand:

Der har været holdt møder med skolens ledelse omk. Fællesskab. Herunder er der også blevet snakket om valg til skolebestyrelsen. 

Charlotte og Mogens’ børn forlader skolen til juni 2021. De ønsker begge at træde ud af bestyrelsen.

Ledelsen:

Skolens faste sekretær, Louise er startet op efter barsel

2

/ME

Corona-status

15

Info og evt. spørgsmål

Nedlukning fortsætter for 5.-9. kl

Skolen åbner mandag d. 8. februar for 0.-4. klasse

  • skarp opdeling af elever
  • personaler tilknyttet 1-2 klasser
  • 0.-3.klasse skal have 25 timer om ugen

4.klasse skal have 27 timer om ugen

Af hensyn til bustransport får alle klasser på Gudumholm skole mødetid kl. 07.50-13.50

  • endelig udmelding forventes torsdag, da myndighederne endnu ikke har udsendt officielle retningslinjer.
 

Forslag: Tilkendegivelse til dus-tid for 0.-3.klasse børn. 

3

/ME+BJ

Status - projekt omkring særligt pædagogisk fokus på skolen

15

Info

STEM-uddannelser (naturvidenskabeligt fokus)

21.st centry skills

Skolen har aftalt samarbejde med Tech college og Aalborg Universitet.

Der er fokus på problembaseret læring

Der skal søges midler til at ansætte 1-2 projektmedarbejdere, der kan tage medarbejderne i hånden hele vejen.

En del af ansøgninger bliver, at skolen får faste samarbejdspartnere med virksomheder primært i Aalborg området.

3

/MBA


 

Status - “Fællesskabet på Gudumholm Skole”

30

Info og drøftelse

Orientering om arbejdsgruppens foreløbige drøftelser.

Forslag om online forældremøder under Corona.

Skolen er parat til at åbne op for flere ting på skolen, hvis eleverne er medspillere og vil tage et fælles ansvar.

4

/IW

Fremrykning af skole/hjem-samtaler

- fra marts/april til februar/marts

20

Drøftelse og beslutning

Fokus på, at der er en større afstand mellem skolen og hjemmene under Corona/fjernundervisningen.

Bestyrelsen ønsker skole/hjem samtalerne fremrykket. Tages med på lærermøder den 3.februar.

5

/ME

Lejrskoler - vi har en lejrskole planlagt for 3 klasser og 6 personaler fra den 24. marts. Skal vi tage initiativ til at flytte den?

15

Drøftelse og beslutning

Bestyrelsen vil gerne støtte op omkring det social, som eleverne har mistet pgr. af Corona.

Bestyrelsen tror, at lejrskole ikke er muligt på denne side af sommerferien pgr. af corona.

Der arrangeres en tur for nuværende 5.-7.klasse til næste skoleår. Det bliver ikke nødvendigvis det samme som, der var planlagt den 24.-26.marts.

Lærernes timer konverteres til undervisning i indeværende skoleår.

5

/ALLE

Eventuelt

5

Der kan ikke bringes beslutningspunkter eller andre debattunge punkter op her – i så fald skal de på dagsordenen til næste møde