Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - marts 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 2. marts 2022 
Deltagere: 
Viktor Kristiansen, Lasse Quaade, Bernadeta Thrysøe, Linda Thomsen, Charlotte Pingel, Iben Wallin, Luise Mogensen, Thomas Quaade, Johnny Kristiansen, Morten Boel Andersen, Mogens Olesen, Ida Petersen, Marianne Loose, Britta Jordansen (ref.) og Martin Eriksen

Afbud: -

Mødet blev afholdt online.


 

Punkt

Beskrivelse

Tid

Mål

Referat

1

/ALLE

Nyt fra

- elevrådet

- medarbejderrepræsentanter

- forældre (bl.a. forældremøder)

- formand/næstformand

- ledelsen

20

At give et overblik over større og mindre sager - evt. bringer ønsker om punkter til en kommende dagsorden på bordet.

Elevråd:

Elevrådet har haft online møde i dag den 2.marts

Nogle elever giver udtryk for at online undervisning giver ondt i hovedet

Nogle nyder, at de kan sove længe

Påskeudgave af skolebladet

Påskekonkurrence med æg på skolen

Referat af dagens møde i elevråd HER

 

Medarbejdere

Lærere: 

Klasserne er delt ud på skolen. Der er få voksne tilknyttet hver klasse.

Elever og medarbejdere nyder at komme tilbage til normal undervisning.

Pædagoger:

Dussen er flyttet tilbage i egne lokaler i dussen, hvor børnene er opdelt i mindre bobler.

Tilmelding til feriepasning i uge 8 har ikke været optimal. Der er i løbet af ugen skulle ringes efter børn, der ikke mødte op. Dernæst har der været børn til efter den planlagte lukketid.

Der er startet 6 minidus børn pr 1.marts.

 

Forældre:

Intet til referat

 

Formand/næstformand:

Fortsætter møderne med ledelsen omkring Fællesskaber

 

Fra ledelsen:

- 6 elever i Mini-DUS

- corona-status: HER

- sygemeldt medarbejder pga. graviditetsgener. Der findes en løsning i løbet af denne uge.

- testning af 9.kl. elever allerede onsdag

- info vedr. projekt omkring særligt pædagogisk fokus

2

/MBA

Netværk med andre skolebestyrelser fra andre skoler - samt lidt om “Skole og Forældre”-foreningen

30

Orientering og drøftelser

Morten er gået i netværk med andre skolebestyrelser.

Morten opfordre de forældrevalgte til at deltage i nogle kurser. Henvendelse til Morten, hvis interesse.

3

/MBA

Principper for det gode forældresamarbejde

Udkast: Tryk her

25

Drøftelser og evt. beslutning

Drøftelse, der arbejdere videre med punktet

4

/ME


 

Opfølgning på beslutning omkring lejrskole - fokus på 8. klasse.

15

Drøftelse og beslutning

Beslutning tages på skolebestyrelsesmødet til april

5

/ME

Økonomi for kommende skoleår

- ændring baseret på politisk vedtagelse 

15

Orientering

Link til oversigt - alle skoler: HER

Link til betydning for Gudumholm: HER

Orientering

6

/ALLE

Eventuelt

5

Der kan ikke bringes beslutningspunkter eller andre debattunge punkter op her – i så fald skal de på dagsordenen til næste møde

Morten: Udformning af dagsorden- forslag til et evalueringspunkt