Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolestarter 2024

 

 

Info-brev fra Gudumholm Skole

Kære forældre

I står i denne tid med nogle vigtige overvejelser – hvor skal mit barn gå i skole? Det er et stort og alvorligt valg – for i bedste fald skal det danne rammen om jeres barns udvikling, læring og trivsel de næste ti år. Der er masser af gode skoler i og uden for Aalborg Kommune. Og i området omkring Gudumholm er der også flere gode skoler – skoler, hvor eleverne møder glade ind og går glade hjem. Så valget er ikke let.

I dette brev vil jeg fortælle om det arbejde vi gør på Gudumholm Skole. Det kan aldrig være fyldestgørende, men skulle gerne give jer en fornemmelse af hvad vi synes er vigtigt. Har I lyst til at lære mere om os, skal I endelig kontakte os med henblik på et besøg på skolen – vi vil rigtig gerne vise skolen og de dejlige omgivelser frem og også gerne uddybe de måder, vi arbejder på. For på vores skole er der også masser af glade og dygtige elever. 

Glade elever – dygtige ansatte

Som skole har vi overordnet fokus på to ting: børnenes læring og trivsel. Som voksne – professionelle lærere, pædagoger og ledere – har vi et stort ansvar for at børnene udvikles og det ansvar tager vi alvorligt. Vi arbejder derfor med en række forskellige indsatser, som alle har til formål at sikre at børnene formår at være en del af et klasse- og skolefællesskab, ligesom vi arbejder systematisk med deres læring.

Det er vigtigt at sige, at vi laver fejl. Engang imellem rammer vi forkert med en indsats eller griber det forkert an, når vi snakker med et barn eller forældre. Det er vi åbne omkring. Men vi har brug for jeres hjælp til at opdage fejlen – hvis vi altså ikke selv opdager det først. Derfor er det vigtigt at vi er i tæt dialog med jer – så vi sammen kan finde de bedste løsninger, så hvert enkelt barn får den bedst mulige skolegang. 

Her følger en række af de tiltag, som kendetegner Gudumholm Skole. Rækken kunne være længere og den kunne uddybes yderligere – men som sagt skal I endelig kontakte os, hvis I vil høre mere.

Klasselærere og -pædagoger: Alle klasser har tilknyttet minimum én klasselærer – og i de yngste klasser op til tre klassepædagoger. Det sikrer, at vi har en gennemgående voksen, som får en tæt relation til eleverne og at I som forældre altid kan komme i dialog med en ansat, som kender jeres barn godt.

Læsebånd: At kunne læse er en kompetence, som vi skal bruge hele livet. Alle fagene i skolen kræver at man kan læse – og at man kan læse godt. Derfor træner vi læsning hver morgen i 20 minutter – fra 0. til 9. klasse. Vi træner det i alle fag og arbejder med det, som kaldes faglig læsning. Det betyder, at vores elever ikke kun øve sig i at læse romaner, noveller og andet skønlitteratur, men at de øver læseforståelse, afkodning, teksttyper og meget andet. Læsetræning, som gør dem dygtigere til at klare sig i alle fag.

For ordblinde har vi som skole et særligt fokus, bl.a. i samarbejde med skoleforvaltningen. Her er mulighed for særlige hjælpemidler.

Afgangsprøver: Vi tror på at der er andet i livet end karakterer. Men når skoleverdenen nu engang er sådan indrettet, at man i slutningen af 9. klasse skal til afgangsprøver og bedømmes med et tal, så vil vi gerne give eleverne de bedste muligheder. Derfor arbejder vi med fagdage mellem prøverne. Vi giver ikke eleverne læseferie, men stiller krav til at de arbejder med de forskellige temaer og emner frem til næste prøver. Vi giver mulighed for vejledning og sparring med dygtige faglærere, så eleverne inden de mundtlige prøver har styr på disposition, fremlæggelse og eventuelle praktiske færdigheder. 

Trivsels- og inklusionsarbejde: For alle børn ønsker vi en rigtig god skolegang med høj trivsel og masser af læring. Vi ved dog, at det ikke går lige nemt for alle vores elever – og at vi engang imellem skal tilbyde dem noget ekstra. Derfor er den tætte dialog med jer forældre vigtigt, fordi vi hurtigt kan reagere, hvis I hjemme begynder at se tegn på mistrivsel. Hvad enten det er jer eller os, der har bekymringer først, så vil en indledende samtale med jer altid finde sted. Vi har mulighed for at indkalde andre fagpersoner, f.eks. skolepsykolog, sundhedsplejerske eller en familierådgiver – alt afhængig af situationen. Som regel deltager skolens ledelse samt klasselærere og -pædagoger, ligesom skolen har en trivselspædagog og inklusionsvejleder, som kan byde ind med gode handlinger i forhold til barnet. 

Høj faglighed blandt personalet: Vi sætter en stor ære i at vores lærere har den højst mulige faglighed. Derfor tildeler vi undervisningsopgaver ud fra hvem, der har hvilke kompetencer. Nationalt vil man i 2025 rammer en kompetencedækning på 90% - altså, at 90% af al undervisning, bliver udført af en lærer, som har liniefag i det underviste fag. Vi er en forholdsvis lille skole, hvor vi ikke har så mange personaler at flytte rundt på – alligevel har vi en kompetencedækning på over 94%. Det er vi stolte af. 

Mini-DUS og DUS: Når distriktets børn starter i skole, begynder de i Mini-DUS. Mini-DUS er en overgang fra børnehave til skole, hvor børnene sammen med en pædagog flytter fra børnehaven 1. marts. De har deres hverdag på skolen og lige så stille bliver børnehavepædagogen udskiftet med en af skolens pædagoger, og børnene når at blive en del af skolens hverdag inden sommerferien. Når de starter i børnehaveklassen efter sommerferien, kender de børnehaveklasselederen og nogle af DUS-pædagogerne – og det samme gør I forældre! Det er med til at sikre en god og tryg opstart på skolen.

DUS’en er et fritidstilbud til eleverne i 0. til 3. klasse. Her står en række af skolens pædagoger klar til at hjælpe til at med lave spændende aktiviteter – om det er inde eller ude, i grupper eller alene, vinter eller sommer – her er altid masser at lave. Og har man lyst til at trække sig tilbage og have alene-tid, så kan det også lade sig gøre! DUS’en hører til i den gamle skolebygning ved indgangen på matriklen, men har adgang til alle skolens lokaler, herunder hallen, billedkunst, skolekøkken og så videre. 

Højt til loftet og masser af lys: Vi kan desværre ikke prale af at solen altid skinner på Gudumholm Skole – og så alligevel, i hvert fald i overført betydning. Vi har masser af plads, dejlige store lokaler og med et gennemsnitligt elevtal på 14-15 elever pr. klasse, er der rig lejlighed til at finde en kammerat – og nå at få hjælp i timerne.

Vi ligger i et naturskønt område, hvor der er mulighed for at lave udeundervisning, når det giver mening i forhold til planen. DUS’en har adgang til nogle gode legepladser, herunder mulighed for at bruge bålstedet.

Som afrunding vil jeg gentage mig selv – tag endelig kontakt, hvis I vil besøge skolen eller høre mere om vores tilbud. I kan også bruge linket I starten af dette brev eller finde vores side på Facebook: https://www.facebook.com/gudumholmskoleaalborg/

Vi synes vi har masser af gode historier at fortælle, og som skoleleder tør jeg godt stikke næsen frem og sige, at Gudumholm Skole er en super god skole – og jeg tror vi bliver bedre endnu! 😊

Jeg ønsker jer alt det bedste og håber at I vil kigge forbi Gudumholm Skole.

De bedste hilsner fra

Skoleledelsen,
Gudumholm Skole 

P.S. Nedenfor har jeg vedhæftet vores børnesyn. Det er sådan, vi gerne vil møde eleverne – og noget vi hele tiden forsøger at holde os selv op på. Dét har børnene krav på!

Billede fjernet.Billede fjernet.

 

Børnesyn på Gudumholm Skole

Alle børn er unikke og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Børn udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – både børn og voksne – i et forpligtende fællesskab.

Det enkelte barn skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og de betingelser, det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis (hverken hjemme, på skolen eller i andre sammenhænge) og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

Børn gør altid det bedste de kan I en given situation. Når vi møder børn, hvor vi ikke forstår deres adfærd, skal vi udforske deres motiver og bevæggrunde. Alle børn har ret til at blive set og hørt ud fra deres egne præmisser. Det betyder også, at vi ikke kan behandle alle børn ens – eller sagt på en anden måde: ”For at behandle alle børn ens, skal vi behandle dem forskelligt”.

Et barn er aldrig et problem, men kan være en del af en problematik. Problematikken kan vi forholde os professionelt til.

Forældrene er aktive medspillere, som til hver en tid vil deres barn det bedste.

Som fagprofessionel på Gudumholm Skole betyder det:

-          At du er ansvarlig for den gode relation og er i stand til at forholde dig professionelt til den adfærd, som eleven udviser

-          At du er opmærksom på barnets livssituation, så du kan tage ansvar for at hjælpe barnet, hvis det ikke lykkes i forhold til de krav og forventninger, barnet møder i skolen

-          At du er bevidst omkring den måde du taler til og om barnet på. Negative beskrivelser og negativt ladede forventninger gør det sværere at forandre sig

-          At du inddrager barnet i beslutninger, som har stor eller længerevarende indflydelse på det

-          At du kan tænke ud fra flere forskellige perspektiver, idet alt kan se anderledes ud og kan ændres. Derfor benytter du flere forskellige tilgange for at barnet skal lykkes

-          At du er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børnenes liv har betydning for udviklingen af det enkelte barn og børnenes fællesskaber

-          At du er bevidst om at fællesskaber er rammen for individets dannelse og udvikling