Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnesyn

Børnesyn på Gudumholm Skole

 

Alle børn er unikke og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Børn udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – både børn og voksne – i et forpligtende fællesskab.

Det enkelte barn skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og de betingelser, det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis (hverken hjemme, på skolen eller i andre sammenhænge) og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

Børn gør altid det bedste de kan I en given situation. Når vi møder børn, hvor vi ikke forstår deres adfærd, skal vi udforske deres motiver og bevæggrunde. Alle børn har ret til at blive set og hørt ud fra deres egne præmisser. Det betyder også, at vi ikke kan behandle alle børn ens – eller sagt på en anden måde: ”For at behandle alle børn ens, skal vi behandle dem forskelligt”.

Et barn er aldrig et problem, men kan være en del af en problematik. Problematikken kan vi forholde os professionelt til.

Forældrene er aktive medspillere, som til hver en tid vil deres barn det bedste.

 

Som fagprofessionel på Gudumholm Skole betyder det:

  • At du er ansvarlig for den gode relation og er i stand til at forholde dig professionelt til den adfærd, som eleven udviser
  • At du er opmærksom på barnets livssituation, så du kan tage ansvar for at hjælpe barnet, hvis det ikke lykkes i forhold til de krav og forventninger, barnet møder i skolen
  • At du er bevidst omkring den måde du taler til og om barnet på. Negative beskrivelser og negativt ladede forventninger gør det sværere at forandre sig
  • At du inddrager barnet i beslutninger, som har stor eller længerevarende indflydelse på det
  • At du kan tænke ud fra flere forskellige perspektiver, idet alt kan se anderledes ud og kan ændres. Derfor benytter du flere forskellige tilgange for at barnet skal lykkes
  • At du er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børnenes liv har betydning for udviklingen af det enkelte barn og børnenes fællesskaber
  • At du er bevidst om at fællesskaber er rammen for individets dannelse og udvikling