MENU
Aula_close Layer 1

Valg til skolebestyrelsen 2020

Hvert 2. år afholdes valg til skolebestyrelsen på Gudumholm Skole. Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Endvidere deltager skolens pædagogiske ledelse i skolebestyrelsen - ledelsen har dog ikke stemmeret.

Man vælges for en 4-årig periode og da vi har valg hvert 2. år, betyder det, at halvdelen af skolebestyrelsen er på valg - således sikrer vi kontinuitet i bestyrelsen, da der altid vil sidde nogen, som har minimum to års erfaring fra bestyrelsesarbejdet.

I år ser skolebestyrelsen på Gudumholm Skole således ud: https://gudumholm-skole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolebestyrelsens-medlemmer

I kan læse mere om en skolebestyrelses arbejde her: https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/hvad-er-en-skolebestyrelse

Har du lyst til at være en del af skolebestyrelsen de næste 4 år? Så henvend dig på skolens kontor med henblik på at blive skrevet op som kandidat.